Regulamin  akcji promocyjnych dla uczestników stacjonarnych Konferencji Algorytmy Sukcesu 2.0

15-16 czerwca 2024
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Agata Gajdą-Stępniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053 adres e-mail: agata@cud369.com: (dalej jako: „CUD”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnych dla uczestników stacjonarnych Konferencji Algorytmy sukcesu 2.0., warunki udziału w promocjach, jak również zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Akcje promocyjne skierowane są do wszystkich uczestników stacjonarnych konferencji Algorytmy sukcesu 2.0 obywającej się w dniach 15-16 czerwca 2024 w Wieliczce (dalej: „Konferencja”), którzy zakupili bilet na Konferencję i odwiedzili stoisko stacjonarne CUD w trakcie jej trwania (dalej „Uczestnik”), którzy spełnią warunki akcji promocyjnych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Promocje obowiązują w dniach od 15 czerwca 2024 roku do 16 czerwca 2024 roku włącznie na stoisku CUD na Konferencji.
 5. Akcje promocyjne polegają na tym, że pierwszych 100 Uczestników, którzy w okresie ich trwania:
  1. dokonają zakupu kursu lub minikursu online  (zgodnie z punktem 6) na platformie internetowej CUD i okażą CUD w trakcie trwania Konferencji dowód nabycia kursu (w szczególności potwierdzenie płatności) otrzymuje w prezencie 2 piłeczki do automasażu gratis.
  2. Zasubskrybują CUDletter i staną się obserwatorem profilu CUD na Facebooku lub/i Instagramie otrzymają w prezencie CUDowną torbę.
   Subskrypcja do CUDlettera polega na podaniu na stronie internetowej CUDletter swojego adresu e-mail i kliknięcie „zapisz się”, natomiast zaobserwowanie CUD w mediach społecznościowych polega na kliknięciu w ikonę Obserwuj na jednym z profili CUD (Instagram lub Facebook). W celu otrzymania CUDownej torby Uczestnik powinien okazać CUD na stoisku CUD potwierdzenie, że został subskrybentem CUDlettera i obserwatorem profilu CUD na Instagramie i/lub Facebooku. Uczestnik może otrzymać tylko jedną torbę, nawet jeśli stanie się subskrybentem CUDlettera oraz obserwatorem któregokolwiek z profilu CUD w mediach społecznościowych.
 6. Produkty objęte akcją promocyjną to:
  1. Minikurs “Niedoceniona moc oddechu”
  2. Kurs “Z lękiem pod rękę, czyli bój się i rób”
  3. Minikurs “Harmonizująca moc oddechu”
  4. Kurs “Życie na lekkich nogach”
  5. Kurs “Zdrowy kręgosłup bez bólu”
  6. Minikurs “Dłonie bez tajemnic”
  7. Minikurs “Nieodkryte tajemnice stóp”
  8. Kurs “Animal Flow – Medytacja w ruchu”
  9. Kurs “Zdrowe kolana bez bólu”
  10. Kurs “Zdrowe biodra”
  11. Kurs “Zdrowe barki bez bólu”
 7. CUDowne torby lub piłeczki do automasażu wręczane są Uczestnikom, którzy spełnili kryteria opisane w ust. 5 powyżej wydawane są od razu do rąk Uczestników. Organizator akcji promocyjnych nie wysyła żadnych prezentów pocztą.
 8. Uczestnik może otrzymać zarówno CUDowną torbę, jak i piłeczki, jeśli spełni warunki obu akcji promocyjnych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Przystąpienie do promocji opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją warunków.
 10. Promocja nie łączy się innymi promocjami, rabatami, kuponami czy zniżkami.
 11. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych lub handlowych nie stanowią przyrzeczenia publicznego czy oferty zawarcia umowy – zasady organizacji i przeprowadzenia akcji promocyjnych dla uczestników stacjonarnych Konferencji Algorytmy sukcesu 2.0. określa niniejszy Regulamin.
 12. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz na stanowisku CUD na Konferencji.
 13. Pytania i reklamacje dotyczące promocji można składać elektronicznie na adres: reklamacja@cud369.com w terminie do 7 dni od dnia za kończenia promocji opisanych w Regulaminie. Organizator udziela odpowiedzi na pytania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zgłoszone reklamacje również zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację lub pytania udzielana jest na adres poczty e-mail Uczestnika, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
 14. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Administratorem danych osobowych Uczestników akcji promocyjnych organizowanych zgodnie z Regulaminem jest CUD. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez CUD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu w celu przeprowadzenia akcji promocyjnych, a w przypadku, gdy będzie mieć to zastosowanie, również w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego akcji promocyjnych. CUD może przetwarzać także dane osobowe w innych celach, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności, np. w celu wykonania usługi Cudletter lub obsługi mediów społecznościowych – szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej CUD: Polityka prywatności.
  Uczestnicy mają prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. Jeśli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdej chwili, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2024 roku.

Regulamin promocji „Dzień kobiet – 2 kursy w cenie 1

8-10 marca 2024
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Agata Gajdą-Stępniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053 adres e-mail: agata@cud369.com: (dalej jako: „CUD”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Dzień kobiet 2 kursy w cenie 1”, warunki udziału w promocji, jak również zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Promocja organizowana jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego www.cud369.com (dalej jako: „Sklep internetowy”).
 4. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów Sklepu internetowego (dalej jako: „Uczestnik”), którzy dokonają zakupu Kursu promocyjnego w okresie trwania promocji „Dzień kobiet – 2  kursy w cenie 1” zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego. Klient może dokonać maksymalnie jednego zakupu Kursu promocyjnego.
 5. Produkty objęte akcją promocyjną to:
  1. Stres pod kontrolą – metoda koherencji serca
  2. Zdrowy kręgosłup bez bólu
  3. Niedoceniona moc oddechu
  4. Życie na lekkich nogach
  5. Z lękiem pod rękę, czyli bój się i rób
  6. Zdrowe kolana bez bólu
  7. Rozpocznij podróż z Animal Flow – zwinna jak kot, silna jak lew
  8. Zdrowe biodra – recepta na długowieczność
  9. Dłonie bez tajemnic
  10. Zapomnij o bólu w stawie barkowym
  11. Nieodkryte tajemnice stóp
 6. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym w dniach od 8 marca 2024 roku do 10 marca 2024 roku włącznie.
 7. Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Uczestnik, który dokona zakupu Kursu promocyjnego otrzymuje drugi taki sam Kurs promocyjny gratis. Klient może wskazać inną osobę, której Organizator udostępni gratisowy Kurs promocyjny w ramach Sklepu internetowego nieodpłatnie. W tym celu Klient powinien wskazać adres e-mail osoby, której chce podarować identyczny Kurs promocyjny w formularzu zamówienia – zakładka „Informacje dodatkowe”. Osoba wskazana przez Klienta otrzyma zaproszenie i informację w jaki sposób może skorzystać z Kursu promocyjnego.
 8. Brak wpisania adresu e-mail osoby, której Uczestnik chce podarować dostęp do gratisowego Kursu promocyjnego w formularzu zamówienia – zakładka „Informacje dodatkowe”. oznacza, iż kupujący zrezygnował z prawa do skorzystania z promocji w stosunku do danej transakcji, tym samym z momentem zapłaty traci prawo do skorzystania z promocji „Dzień kobiet – 2 w cenie 1”.
 9. Promocja nie łączy się innymi promocjami, rabatami, kuponami czy zniżkami.
 10. Przystąpienie do promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją warunków.
 11. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych, handlowych nie stanowią przyrzeczenia publicznego czy oferty zawarcia umowy – zasady organizacji i przeprowadzenia promocji „Dzień kobiet – 2 kursy w cenie 1” określa niniejszy Regulamin.
 12. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Pytania i reklamacje dotyczące promocji można składać elektronicznie na adres: reklamacja@cud369.com w terminie do 3 dni od dnia, w którym dokonano zakupu lub podjęto próbę dokonania zakupu w ramach opisanej w Regulaminie promocji. Organizator udziela odpowiedzi na pytania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zgłoszone reklamacje również zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację lub pytania udzielana jest na adres poczty e-mail Uczestnika, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
 14. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2024 roku.