Platforma CUD369 jest platformą o charakterze edukacyjnym w 3 obszarach: (1) ciało (treningi, joga, stretching, pilates, fitness, odżywianie, powięzioterapia, fizjoterapia itd.), (2) umysł (coaching, mentoring, rozwój osobisty, zarządzanie finansami, inwestycjami, zarządzanie projektami itd), (3)dusza/balans (medytacje, mindfulness, NLP, oddech, sen itd.).

Treści publikowane ramach Platformy CUD369 mają charakter informacyjny, edukacyjny i nie stanowią indywidualnych porad dla Użytkowników, w szczególności nie należy ich traktować jako porad o charakterze medycznym, psychologicznym czy porad fizjoterapeutycznych. Przedstawione w ramach publikowanych treści ćwiczenia fizyczne lub inne aktywności fizyczne należy traktować jedynie jako możliwe aktywności ruchowe, a Użytkownik wykonuje je na własne ryzyko i odpowiedzialność i jest obowiązany dostosować zakres i rodzaj ćwiczeń do stanu zdrowia, kondycji lub innych uwarunkować mogących uniemożliwiać bezpieczne wykonywanie danej aktywności fizycznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z daną aktywnością fizyczną i zaczerpnąć porady u lekarza, fizjoterapeuty lub właściwego specjalisty z innej dziedziny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, wystąpienia dolegliwości bólowych lub innych niepokojących Użytkownika okoliczności związanych z jego stanem zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego należy niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą, np. lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą. CUD369 nie jest Platformą świadczącą usługi o charakterze medycznym lub jakiekolwiek, które mogły zastąpić profesjonalną pomoc medyczną.